Answers

2015-01-31T12:18:36+08:00

Ang kabihasnan ay maihahantulad natin sa isang lungsod o estado. Mayroong mga sariling tradisyon, kultura at paraan ng pamumuhay. Alam niyo ba ang mga kabihasnang umusbong sa Mesopotamia? Kabilang sa mga kabihasnang umusbong sa Mesopotamia ay ang mga Sumerian, Babylonian, Hittite, Assyrian, Hebreo, Phoenician, Persiano at Chaldean. Ang mga kabihasnang ito ay umusbong sa Mesopotamia malapit sa lambak-ilog ng Tigris at Euphrates. Ang Tigris at Euphrates ay ang kambal na ilog sa Fertile Crescent. Ngayon ay tatalakayin natin isa-isa ang mga kabihasnang umusbong sa nasabing lugar.

Magsisimula tayo sa mga Sumerian. Sila ang pinakaunang mayoryang pangkat na nandayuhan sa Mesopotamia. Nagsimula sila sa mga burol sa silangan, at nang makarating sila sa Mesopotamia ay nakihalubilo sila sa mga orihinal na pangkat ng unang taong nakatira roon hanggang sa nakalinang ng kultura na tinawag na Sumerian. Alam niyo ba na mayaman sa mga kultura ang mga Sumerian? Mayroon din silang mga pinaniniwalaang diyosa na kumokontrol sa bawat lungsod-estado. Ang mga Sumerian ay nahahati sa tatlong pangkat ng lipunan --- ang maharlika na binubuo ng mga pari at opisyal ng pamahalaan ; mga mangangalakal at artisano ; at magsasaka at alipin. Alam niyo din ba na ang pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga Sumerian? Tama nga. Ang pagsasaka ang kanilang pangunahing hanapbuhay. Ano-ano ba ang mga mahahalagang ambag ng mga Sumerian? Alam niyo ba kung sino nakaimbento ng gulong at karwahe? ng cuneiform? at nakadiskubre ng fraction at square root? Ito ay wala ng iba kundi ang mga Sumerian.


40 4 40