Answers

2014-06-07T21:06:37+08:00
Impormasyon tungkol sa Edukasyon ng Thailand:
Mataas ang antas ng kamuwangan sa Thailand, at ang edukasyon ay naibibigay ng isang maayos na sistemang pam-paaralan ng kindergarten, mababang paaralan, mababa at mataas na sekondarya, maraming dalubhasaang bokasyunal, at mga pamantasan.
5 3 5