Ang sumusunod ay epekto kung ang isang lider o pinuno ay nagpapabaya at hindi naglilingkod nang
tapat sa kaniyang nasasakupan, maliban sa isa. Alin dito?
A. magiging marumi ang buong komunidad
B. magkakaroon ng problema sa kalusugan
C. mabagal ang pag-unlad ng buong komunidad
D. magkakaroon ng katahimikan ang buong komunidad

1

Answers

2015-03-05T18:48:42+08:00
Ang sagot ay letter D. Magkakaroon ng katahimikan ang buong komunidad.:D
1 5 1