Answers

2016-03-02T14:33:56+08:00
Noli Me Tangere

Pagkatapos nag-aral at namalagi ng pitong taon sa Europa ay nagbalik si Crisostomo Ibarra sa Pilipinas. Ito’y pinaghandaan ni Kapitan Tiyago, ama ni Maria Clara na kasintahan ni Ibarra, sa pamamagitan ng isang salo-salo na dinaluhan ng ilan sa mga matataas ang antas sa lipunan. 

Kinabukasan ay dinalaw ni Ibarra si Maria Clara at inalala ang kanilang pagmamahalan na nagsimula pa sa kanilang pagkabata. Bago pumunta ng San Diego si Ibarra ay ipinagtapat sa kanya ni Tinyente Guevarra ang pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael. 

Ayon sa Tinyente, si Don Rafael ay pinagbintangan ni Padre Damaso na pumatay sa kubrador kaya siya’y binilanggo hanggang nagkasakit at namatay sa kulungan. At dahil sukdulan ang kasamaan ni Padre Damaso ay pinahukay ang bangkay ng kanyang ama at itinapon na lang ito sa lawa.


Ngunit sa halip na maghiganti ay ipinagpatuloy niya ang balak ng kanyang ama na magpatayo ng paaralan. Kamuntikan ng mapatay si Ibarra, kung hindi lang nailigtas ni Elias, sa pagdiriwang ng paglalagay ng unang bato ng paaralan. At muntik naman masaksak ni Ibarra si Padre Damaso napigilan lang ito ni Maria Clara. Sinamantala ni  Padre Damaso ang pagkakataon na sirain at utusan si Kapitan Tiyago na itigil ang kasunduan ng pagpapakasal nina Ibarra at Maria Clara. 

Walang kamalay-malay na napagbintangan si Ibarra noong  sinalakay ng mga taong pinag-uusig ang kwartel ng sibil at siya’y ibinilanggo. Ginawa lahat upang hindi makalaya si Ibarra kabilang na dito ang ang sulat ni Ibarra kay Maria Clara na pinalitan. At kung saan nalaman na ang tunay na ama ni Maria Clara ay si Padre Damaso. Inanunsyo sa bahay ni Kapitan Tiyago ang pagpapakasal nina Maria Clara at Linares habang lihim na kinausap ni Ibarra si Clara at nagpaalam bago siya tuluyang tumakas. 


Tuluyan ng tumakas si Ibarra at sumakay ng bangka ngunit naabutan sila kaya tumulon 
sa tubig si Elias upang iligaw sila. Pinaputukan siya ng mga sibil sa akalaang siya ay si Ibarra hanggang mapatay nila ito.  Nagmadre na lang si Maria Clara ng nabalitaan ang pagkamatay ni Ibarra. Bago nawalan ng hininga si Elias ang huling habilin niya ay huwag sanang kalilimutan ang mga nangamatay dahil sa pagtatanggol sa bayan.
0