Answers

2014-06-09T18:00:53+08:00
Meritocracy ang pinakamahalagang prinsipyosa edukayong Singaporean. Layon nito nasa edukayong Singaporean. Layon nito namatukoy at maihanda ang sinumang maymatukoy at maihanda ang sinumang may potensyal at matalinong magpotensyal at matalinong mag-aaral bilangisang lider.   Ang alituntunin g Bilinggual o Mother Tounge Policy ang pinkamahalagangTounge Policy ang pinkamahalagang bahagi ng sistema ng edukasyon sabahagi ng sistema ng edukasyon sabansa. Bukod sa Ingles,ang mga magbansa. Bukod sa Ingles,ang mga mag--aaral ay kumukuha rin ng asignaturang aaral ay kumukuha rin ng asignaturang Mother Tounge na maaaring piliin sa Mother Tounge na maaaring piliin sapagitan ng Malay, Tamil, Mandarin
1 5 1