Sulat Ang T kung Tama at M kung Mali ang mga sumusunod na pangungusap.
_____1. Ang teknolohiya ay unang naimbento sa Asya.
_____2. Ang modernong teknolohiya ay unang naimbento sa Estados Unidos.
_____3. Eroplano ang pinakamahalagang imbensyon ng tao.
_____4. Masama ang teknolohiya sa isang kultura.
_____5. Palaging mabuti ang idinudulot ng teknolohiya.
_____6. Mas malaki ang pakinabang sa teknolohiya ng mga mahihirap na bansa.

1

Answers

2015-05-18T21:22:10+08:00
1. Mali
2. Mali
3 Mali
4. Tama
5 Mali
6. Tama

P.S check mo baka wrong
0