Answers

2015-06-03T18:49:03+08:00
Sa karaniwang ayos, nauuna ang panaguri.

1. Nag-aayos pa lamang sila ng mga gamit.
2. Magbibihis pa lamang daw siya.
3. Kinukuha na nila ang kanilang papel.
4. Ipinasa nila ang kanilang mga libro.
5. Gumagawa ng takdang aralin si Tina.
6. Naglalaro kami ng basketbol.
7. Nawawala ang aking wallet.
8. Kumakain pa ang guro namin.
9. Nagsimba siya.
10. Umalis na siya.
0