Answers

2015-06-08T21:14:31+08:00
Ang kultura po ang naka-ugaliang tradisyon ng pamumuhay. Ito rin po ang sumisimbolo sa paniniwala o sa diyos na sinasamba ng mga tribong kultural na tinutukoy.

Ang salik naman po, ay isang gobyernong tinitirhan ng mga mamamayan upang magkaroon ng tahanan at mga pang-araw araw ng pangangailangan.

Ang Labor Force naman po, ang sapilitang ipinagtatrabaho ng mga ulo ng isang trabauhan ang mga trabahador, na may kasamang pang-aabuso at paglalabag sa mga karapatan ng mga trabahador o empleyado.

Ang Birth Rate naman po ang dami o bilang na ipinapanganak na sanggol sa isang taon.

Ang Death Rate naman po ang dami o bilang na namamatay na tao sa isang taon.

Iyun lang po, sana po nakatulong po ako sa inyo! :))))
1 5 1