Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan.
a.organisado at sentralisadong pamahalaan, relihiyon, uring panlipunan, sining, arkitektura, at pagsusukat.
b.pamahalaan, relihiyon, sining, arkitektura, at pagsusulat.
c.sinaunang pamumuhay, relihiyon, pamahalaan, mga batas, at pagsusulat
d. pamahalaan, relihiyon, kultura, tradisyon, populasyon, at estado

1

Answers

2015-06-06T17:59:32+08:00
Ang opinion ko po ay A dahil iyan po ang mga sagot o kailangan upang umunlad ang lipunan.
2 5 2