Answers

2015-06-16T05:20:48+08:00

This Is a Certified Answer

√ó
Certified answers contain reliable, trustworthy information vouched for by a hand-picked team of experts. Brainly has millions of high quality answers, all of them carefully moderated by our most trusted community members, but certified answers are the finest of the finest.
Ang klima ay nakakaapekto ng pamumuhay, kultura at kaayusang panlipunan dahil, araw-araw ito ang bagay na unang isaalang-alang natin sa mga pagpipilian natin. Halimbawa, kung masyadong maginaw sa labas, pipili tayo ng kasuotan na mapanatili  ang init ng katawan, kung ano ang mga bagay na dalhin upang tayo'y magiging komportable pati sa paraan o mode ng transportasyon na pipiliin natin at sa kung ano ang mga pagkaing angkop sa panahon sa kasalukuyan.
2 4 2