Answers

2014-06-10T19:18:12+08:00
Mataas ang antas ng kamuwangan sa thailand,at ang edukasyon ay nagbibigay ng maayos na sistemang  pam-paaralan ng kinder garten,mababang paaralan,at sekondarya. maraaming dalubhasang bokasyunal,at mga pamantasan. ang pribadong sektor ay mahusay ang pagkakabuo at malaki rin ang naitutulong sa pangkahalatang pamamahala ng edukasyon kung na kung saan hindi maibigay ng pamahalaan ng pampublikong paaralan.Mataas ang antas ng kamuwangan sa Thailand, at ang edukasyon ay naibibigay ng isang maayos na sistemang pam-paaralan ng kindergarten, mababang paaaralan, mababa at mataas na sekondarya, maraming dalubhasaang bokasyunal, at mga pamantasan. Ang pribadong sektor ng edukasyon ay mahusay ang pagkakabuo at malaki ang naitutulong sa pangkalahatang pamamahala ng edukasyon kung saan hindi kayang maibigay ng pamahalaan sa mga mga pampubliko nitong paaralan. Ang edukasyon ay sapilitan hanggang ika-9 na baitang, at ang pamahalaan ay nagbibigay ng libreng edukasyon hanggang ika-12 Baitang.
1 5 1
sorry.. edukasyon lng ang alam ko