Answers

2015-06-08T21:42:49+08:00
Ang tatlong hadlang ay ang sumusunod:
Katulad ng pag-dadamot, pagnanais, at katamaran.

:))))

0
2015-06-09T23:09:46+08:00
Ang mga hadlang ay ang hindi pagsunod sa Sampung utos ng Diyos. Ang tatlong nakakamatay na kasalanan na nagiging hadlang sa kabutihang panlahat ay ang Pagpataysa kapwa, Pang-aagaw ng may asawa at Ang pagsamaba sa ibang 'Diyos'
0