Answers

2015-06-10T02:41:42+08:00
Ang Ekonomiks ay isang sangay ng Agham Panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang-yaman. Ito ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia, ang "oikos" ay nangangahulugang bahay at "nomos" na pamamahala.
0