Answers

2015-06-10T23:22:28+08:00
1. hari ng mga diyos; diyos ng kalawakan at panahon
taga-pagparusa ng mga sinungaling at hindi marunong tumupad sa pangako
2. hari ng karagatan, lindol
3. diyosa ng kagandahan, pagibig
4. diyosa ng karunungan, digmaan at katusuhan
5. reyna ng mga diyos
tagapangalaga ng pagsasama ng mag-asawa
6. diyosa ng apoy mula sa pugon
7. panginoon ng impiyerno
8. diyos ng digmaan
9 .diyos ng propesiya, liwanag, araw, musika, at panulaan
10. diyos ng alak
11. diyos ng apoy, tagabantay ng mga diyos
12. mensahero ng mga diyos
13. diyosa ng pangangaso, ligaw na hayop, at ng buwan
14. diyosa ng pag-aani
0