Answers

2014-01-15T19:45:25+08:00
Dapat silang bigyan ng pribelehiyong bumoto sapagkat sila ay may karapatan.
Tao rin sila katulad ng mga lalake.
At kailangan ring malaman kung sino/ano ba ang opinyon nila sa pagboboto.
0