Answers

2015-06-14T14:02:54+08:00
 1Tungkol Saan ang Modyul na Ito?Tingnan ang iyong paligid. Ibang-iba ba ito ngayon kaysa noong bata ka pa? O,pareho pa rin? Siguradong narinig mo nang magsalita ang mga matatanda tungkol salaki ng pagbabago ng kapaligiran. Marahil, ikinukwento sa iyo ng iyong mga magulangkung paano sila naliligo at lumalangoy noon sa mga sariwa at malinis na mga ilog.Ngayon, ang ating mga karaniwang naririnig sa radyo, nababasa sa pahayagan, onapapanood sa telebisyon ay pawang mga malulungkot na kuwento. Ang mga nauulat aypawang tungkol sa mga pagkawasak ng ating kapaligiran at ang pagka-ubos ng ating mganatural na pinagkukunang-yaman. Kahit saan ka tumingin, nakikita mo ang kapinsalaanng kapaligiran.Nag-iisa lang ang ating mundo. Maraming taon na nating pinagsasamantalahan angating mga natural na pinagkukunang-yaman. May utang tayong dapat bayaran at maytungkulin na gamutin at i
0