Answers

2015-06-15T18:40:41+08:00
Transportasyon- kagaya ng pagtungo ng magulang ng mga bata sa murang edad na nagdudulot ng nsi lubos na pagkakakilala at pagkakaroon ng wastong oras ng pagsasama

social media world- maling paraan ng pag gamit ng internet kagaya ng hindi wastong posts na makikita sa internet at pagkakaroon ng freedom of posting na nagdudulot ng kawalang ng pribilehiyo sa personal ng katauhan na nagdudulot ng kasiraan ng pamilya kalaunan

kapaligiran- mas modernong kasalamuha, na nagdudulot ng kompitensya sa kung gaano karangya ang buhay ng bawat isa

pamilya- iringan dahil sa di wastong pagpapaalala sa kung anu ang naririnig at nakikita sa labas at napapanood sa telebisyon
0