Answers

2015-06-16T00:29:36+08:00

Sampung mahahalagang gampanin ng pamilya.
1. pagbibigay ng edukasyon
2. paggabay sa paggawa ng mabuting pagpapasya
3. Paghubog ng pananampalataya
4. pagbibigay ng pangunahing kailangan
5. pagdidisiplina ng anak 
6. pagtuturo upang maging mabuting mamamayan
7. pagmamahal at pangangalaga sa anak
8. gabayan ang kanilang anak tungo sa magandang hinaharap
9. nagbibigay ng magandang impluwensya sa anak
10. pagtuturo ng magandang asal

wish that it helped you!GOOD LUCK! 
0