Answers

2015-06-15T22:08:40+08:00
Ang maga pangatnig na panlinaw ang mga salitang nagsasaad ng panlilinaw sa mga proposisyon,argumentasyon,at pagpapaliwanag     SANA,ALALAONG BAGA,ANUPA'T,KUNG NGAYON,SA HALIP NG, SA BIGLANG........

0