Answers

2015-06-16T17:04:54+08:00
Lokasyon, lugar, relihiyon, interaksyiyon ng tao at kapaligiran, at paggalaw

0
2015-06-16T17:17:27+08:00
Lokasyon- tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig
lugar-tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook
rehiyon-bahagi jg daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultura
interaksiyon ng tao at kapaligiran- abg kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan
paggalaw- ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar ; kabilang din sito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari, tulad ng hangin at ulan
0