Answers

2015-06-16T19:28:49+08:00
Instructions: 1.Isulat sa unang bahagi ng geocard ang mga kataga. 2.Isulat sa ikalawang bahagi ng Geocard ang kahulugan ng bawat kataga. 3.Paano nakaapekto sa buhay ng mga tao ang bawat kataga
0