Answers

2015-06-18T18:28:30+08:00
Ako ay matutuwa dahil lahat tayo ay pare-pareho lamang kahit magkakaiba tayo ng pinanggalingan,kahit magkaiba tayo ng antas sa lipunan at kahit hindi tayo magkadugo. Lahat tayo ay anak ng Diyos at lahat tayo ay Pilipino, kaya't dapat itrato natin ang isa't isa kung paano natin itatrato ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay, kahit na hindi natin sila kaano-ano o kahit naiiba sila sa atin. 

hope it helps:)
0