Answers

2016-02-18T13:49:53+08:00
Isang mabigat na tanong ang nasambit ni Bugan sa sa kanyang asawang si Wigan ito ay kung ano pa nga ba ang sili ng kanyang buhay kung hindi naman sila mabiyayaan ng kahit isang anak. Dumating na sa yugtong pati ang panalangin nila sa mga diyos ay tila hindi dinidinig. Nag-isip ang mag-asawa kung ano ba ang kanilang dapat gawin, mga ilang sandal pa at nagdesisyon na si Bugan na magtungo sa silangan kung nasaan ang tahanan ng mnga diyos.

Sinimulan na ni Bugan ang kanyang mahaba-habang paglalakbay, Pumunta siya sa Ibyong, dumaan sa Poitan, nagtungo siya sa silangan papuntang Nahbah, Baninan. Tumawid siya sa ilog ng Kinakin at narating niya ang lawa sa Ayangan kung saan nakakita siya ng igat sa lawa inusisa nito kung saan ang punta ni Bugan. Sinagot naman ito ni Bugan ngunit tinawanan lamang siya ng igat dahil sa isinagot ni Bugan. Nagpatuloy sa paglalakbay ang magandang babae patungo sa lawa ng mga Diyos. 

Hindi nagtagal, narating niya ang lawa sa Lagud kung saan nakita niya ang buwaya. Kagaya ng igat nagtanong sin ang buwaya kung saan patungo si Bugan, nang sabihin na ni Bugan ang kanyang pakay at paroroonan humikab lamang ang Buwaya at tumanging kainin ang babae. Kaya nagpatuloy pa ito sa paglalakbay hanggang marating ang tahanan ng mga pating.

Pilit pinaglabanan ni Bugan ang kanyang takot at hinarap niya at kinausap ang pating nakiusap ito na kainin nalamang siya dahil sa problemang hindi sila magkaroon ng anak ng kanyang asawa, ngunit maging ang pating ay hindi pumayag kaya, muling naglakad patungong silangan si Bugan. 

Ilang sandal pa ay naratin na ni Bugan ang tahanan ng mga diyos na sina Ngilin, Bumabakker, at iba pang mga diyos. Hapong hapo siya kaya nagpasya na muna siyang magpahinga sa lusong 

Hindi alam ni Bugan na nasa loob lamang ng bahay si Bumabbaker. Lumabas ito ng bahay upang hanapin ang pinanggagalingan ng amoy. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa kanyang lusong.  Kagaya ng ibang nakasalubong ni Bugan nagtanong din si Bumabbaker sa dahilan ng pagparito ng babae. Nag kwento si Bugan kay Bumabbaker. Bilang solusyon sa problema ni Bugan at ng kanyang asawa at tumulong ang mga diyos na mag bigay ng payo tulad ng  Bu-ad upang mabiyayaan ka ng mga anak, masaganang ani at pamumuhay.” Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidlan ng kaligayahan ang mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Bugan.


17 4 17