Answers

2014-01-30T19:35:26+08:00
Ang nasyonalismo ay inilalarawan bilang isang marubdob at mataos na pag-ibig sa bayang sinilangan.Sa kasaysayan,ang pagkabuo ng ganitong damdamin ay kaalinsabay ng masidhing hangaring magkabuklud-buklod at maging malaya mula sa pakikialam ng mga dayuhang lakas.Ito ang nagsisilbing pangunahing hakbang sa paghubog ng pambansang kamalayan at sa pagtatampok ng angking kakayahan at identidad sa bansa.Ito ay umuusbong sa kalooban ng mga taong nabubuhay sa isang tiyak na pamayanan ,nagbubuklod ng isang sentimyentong hinubog ng iisang kasaysayan,wika,panitikan,pagpapahalaga,saloobin,tradisyon,pananaw,at relihiyon. Ang nasyonalismo ay bunga ng rebolusyong pransesnoong ika-18 siglosa panahin ni Napoleon Bonaparte bilang reaksiyon sa kolomyalismo.Pagsapit ng ika-19 na siglo,umusbong ang nasyonalismong pilipino.

0