Answers

2015-06-25T16:33:21+08:00
Ang PANGANGAILANGAN ay ang mga bagay na pang araw araw nating kinakailangan at hindi base sa ating kagustuhan. Bagay na kailangan ng tao sa pang araw  araw na pamumuhay kagaya ng: tubig, Pagkain, Damit, at tirahan. mga personal needs ng tao na kung saan ay ginagamit natin sa pang-araw araw na buhay. samantala ang KAGUSTUHAN ay mga bagay na desire lamang ng tao mga bagay na hindi naman talaga kailangan. ang personal na interes ng isang tao sa isang bagay. 

malaki ang kaibahan ng needs sa Wants.

:) 
0
2015-06-25T17:27:39+08:00
ang PANGANGAILANGAN ay ang mga bagay o kagamitang kailangan ng bawat indibidwal upang mamuhay sa isang komunidad . ito ay tumutukoy sa mga pang araw araw na ginagamit ng tao upang makaraos sa buhay samantalang ang KAGUSTUHAN naman ay ang mga kagamitang pwedeng wala sa ating buhay. itong mga kagustuhan ng tao ay upang maging masaya lamang , ang mga kagustuhan ay para sa mga taong hindi nakukuntento sa kung anong neron sila.
0