Answers

2015-06-26T18:47:46+08:00
1. Ang anak ni Aling Bebang ay lumipad paputang Estados Unidos upang doon na permanenteng manirahan.
2. Ang aking kaibigan na si Sally ay nasa Japan na dahil kinuha siya ng kanyang ama upang doon na sila manirahan.
3. Dahil sa trabaho ng ama ni Sandara Park, kinailangan nilang lumipat sa Pilipinas at doon na manirahan.
4. Pangarap ni Kokoy na tumira sa Paris dahil napakaromantiko ng lugar na ito, kaya'y nagsumikap siya at sa wakas ay nagkaroon na siya ng sapat na pera upang manirahan na doon.
5. Gustong magaral ni Choyeon Jung sa Pilipinas ng Ingles, kaya nanirahan siya ng matagal na panahon upang masanay sa lingwaheng kanyang pinili.
0