Answers

2015-06-26T20:01:46+08:00
 limang tema ng heograpiya
1. Lokasyon- tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig.
2.Lugar- tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook.
3. Rehiyon- bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural.
4. Interaksyon ng Tao at Kapaligiran- ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangian g taglay ng kaniyang kinaroroonan.
5. Paggalaw- >ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar.
>kabilang dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari , tulad ng hangin at ulan.
0
2015-06-26T20:02:34+08:00
   5 TEMA NG HEOGRAPIYA

1.lokasyon- tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig.
2.lugar- tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook.
3.rehiyon- bahagi ng daidig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural.
4.interaksiyun ng tao at kapaligiran- ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang kinaroroonan.
5.paggalaw- ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar;kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari,tulad ng hangin at ulan.
0