Answers

2015-07-03T08:48:15+08:00

This Is a Certified Answer

Ă—
Certified answers contain reliable, trustworthy information vouched for by a hand-picked team of experts. Brainly has millions of high quality answers, all of them carefully moderated by our most trusted community members, but certified answers are the finest of the finest.
Ang "Puasa: Pag-aayunong Islam" ay isinalin sa Filipino ni Elvira Estravo. Nagpupuasa ang mga Muslim upang sundin ang turo ng Q'uran na nagsasabing "Kayo na naniniwala! Ang pag-aayuno ay iniuutos sa inyo at iniuutos din sa mga nauna sa inyo, upang inyong matutunan ang disiplina sa sarili". Ito ay isang ganap na pag-aayuno sa pagkain, pag-inom kasama na ang anumang masamang gawain laban sa kapwa mula sa pagsikat ng araw hanggan paglubog nito.
2 1 2