Answers

2015-06-30T01:04:43+08:00
Mga layunin ng pamilya:
1) Mapagtapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral.
2) Pangalagaan ang kanilang mga anak.
3) Matugunan ang pangangailangan ng pamilya.
4) Maparami ang pamilya.
5) Makabuo ng kapaki-pakinabang na pamilya sa isang komunidad.
6) Makapag taguyod ng isang matatag at masayang pamilya.
7) Paggabay sa mga mabuting pagpapasiya.
8) Paghubog ng pananampalataya.
9) Maging isang magandang halimbawa sa kapwa.
10) Gabayan ang pamumuhay sa hinaharap.

1 5 1