Answers

2015-07-01T14:27:27+08:00
Ang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik at ang pambalana ay nagsisimula sa maliit na titik                                                                                                                     halimbawa ng pantangi                                                                               Robby rabbit Otto at iba pa                                                                                          halimbawa ng pambalana                                                                                          libro kwaderno sapatos at iba pa 


0
ang pantangi ay tumutukoy sa ngalan ng tao o tiyak na pangalan at nagsisimula sa malaking titik
ang pambalana ay di tiyak na pangalan tulad ng tao,pangulo at nguumpisa sa small letter. Yan Ang Ibig Sabihin
2015-07-01T16:34:49+08:00
Pantangi - tiyak na ngalan ng tao,bagay,hayop,pook at pangyayari.Nagsisimula ang unang letra nito sa malaking titik.                                                                           Halimbawa : Arlene Cruz , St. Paul College , Pasko , Joshua  , Kalakian                                                                                                                               Pambalana - karaniwang ngalan ng tao,,hayop,pook at pangyayari.Nagsisismula ito sa maliit na titik.                                                                                                     Halimbawa : guro , kalabaw , paaralan , pagdiriwang , manunulat
0