Answers

2015-07-07T20:44:03+08:00
Teheras- kama; maliit na kama

Pupitre- maliit na mesa; desk sa Ingles; lamisita

Abaloryo- mga dekorasyon sa damit

Panaas (or is that paanas?)- bulong; pabulong

Pambubuska- panukso

Pagyayabang- pagiging mayabang

Estado and Pisikal are pretty much self-explanatory. But because I want to help:

Estado- bansa o teritoryo na itinuring bilang isang organisadong pulitikal na komunidad sa ilalim ng isang pamahalaan

Pisikal- kaugnay sa mga bagay na pinaghihinalaang sa pamamagitan ng pandama

4 5 4