Paano Naapektuhan ng Mga Monsoon,mga bagyo, at mga lindol ng pisikal ng katangian ng iba't ibang rehiyon sa asya? Ikaw bilang isang pilipino at asyano, anu ang magiging kapakinabang mo sa pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa katangian ng mga natural na kalamidad na dinaranas ng ating bansa?

1

Answers

2015-07-05T21:15:35+08:00
May matinding epekto sa lipunan at iba pang salik ng pamumuhay ng mga tao lalo't higit yaong mga nasa Silangan at Timog silangang Asya.Depende sa lakas ng bigso nito,ito ay maaaring magdulot ng parehong kapakinabangan at kapinsalaan.Bilang isang pilipino,napakahalaga na alamin ang katangian ng natural na kalamidad na dinaranas ng ating bansa dahil kung hindi sapat ang ating kaalaman,hindi tayo makakapaghanda sa anumang kapinsalaan ang magaganap saanmang lugar saating bansa,malaki ang pakinabang dito dahil gabay ito saating pangaraw araw na pamumuhay.
15 4 15