What is the meaning of alegorya ng yugib ni plato?
2
Is it yugib or yungib?
Ang alegoryang ito ay nagbibigay ng kabatiran, karagdagang kaalaman o maliwanag na pagkaunawa sa reyalidad (REALITY) ng buhay.
Ang alegorya ng yungib ni Plato ay isa sa pinakamahusay na-kilala o mahayap na pagtatangkang ipaliwanag ang likas na katotohanan. Ang yungib ay kumakatawan sa kalagayan o katayuan ng karamihan ng tao, at ang kuwento ng dramatikong paglabas mula sa yungib ay kumakatawan sa pinagmulan o pinagkukunan ng totoo at tunay na kamalayan at kamuwangan.

Answers

2015-07-05T21:52:16+08:00
Its all about education since plato is a philosopher in education
0
2015-07-05T21:56:06+08:00
Alegorya (alegoría in Spanish) means a story in which the characters and events are symbols that stand for ideas about human life or for a political or historical situation; a symbolic representation; the expression by means of symbolic fictional figures and actions of truths or generalizations about human existence; also :  an instance (as in a story or painting) of such expression.
0