Magbigay ng sampung (10) mahalagang nangyari sa transpormasyon ng Asya mula ika-16 hanggang ika-20 siglo hinggil sa Kolonyalismo at Imperyalismo, Pag-usbong ng Nasyonalismo, Hakbang Tungo sa Paglaya, at mga Pagbabago...
English:
Give ten (10) important events on the transformation of Asya starting from the 16th to 20th century about its colonization and imperialism, improvement of nationalism, path towards freedom and it's changes towards the Asian continent.

1

Answers

2014-01-21T00:16:36+08:00
* Nagpatayo ng mga simbahan upang maipalaganap ang relihiyong Kristiyanismo.
* Nagpagawa ng mga kalsada at reles ng mga tren upang mapabilis ang pakikipagkalakalan.
* Nagpalabas ng mga kautusan upang mapasunod ang mga banyagang asyano.
*Kinilala ang asya sa larangan ng palakasan bilang isang power house.
*Lumakas ang nationalismo at dahil dito nakamit ang kasarinlan.
 
kalahati lang sorey :D
2 3 2
Thank you talaga! Ahh... Okey lang.. :)
ur welcome ;)