Answers

2014-06-17T20:23:29+08:00
Ang borneo rainforest ay matatagpuan sa gitna ng mga tropical rainforest ng borneo. ito ay mahalaga sapagka't ito ay nagpapanatili ng balance environment at ito ay ang tirahan ng mg hayup doon
1 1 1
Lake Baikal
Matatagpuan- Irkutsk Oblast to the northwest and the Buryat Republic to the southeast
Kahalagahan- it is important because Lake Baikal is home to more than 1,700 species of plants and animals.
BORNEO RAIN FOREST
Matatagpuan- Borneo
Kahalagahan- tirahan ng mga iba't- ibang uri ng hayop at halaman
2014-06-17T20:28:03+08:00
BORNEO RAIN FOREST Matatagpuan-  Borneo Kahalagahan- tirahan ng mga iba't- ibang uri ng hayop at halaman

1 1 1