Answers

2013-12-25T12:05:53+08:00
Sin(theta) = 243
theta = arcsin(243)
theta = approx. 14 degrees
0