Answers

2014-06-18T07:56:02+08:00
Ang lipunan ang mga taong nakatira sa komunidad. Samantalang ang komunidad ang tinitirahan ng lipunan.
Konektado po kasi ang lipunan at komunidad kaya parang binaliktad ko lang yung sagot. :D
5 5 5
2014-06-18T07:57:35+08:00
-  Sa lipunan, ang nangingibabaw ay ang iisang tunguhin o layunin samantalang sa komunidad ang mahalaga ay ang pagkakabukod-tangi ng mga kabilang nito.

-  Sa lipunan, ang pangkat ng mga tao ay may nagkakaisang interes, mithiin at pagpapahalaga samatalang sa komunidad, ang namumuno ang nagbibigay ng direksiyon sa mga taong kasapi nito. 

- Sa lipunan, mas malaking pamahalaan ang nakasasakop samantalang sa komunidad ay mas maliit na pamahalaan. 
2 4 2