Answers

2015-08-27T16:18:52+08:00
Maraming paraan upang maging isang huwarang kabataan. Isa-isahin natin ang bawat isa.

1. Mag-aral ng mabuti
Bilang isang kabataan, ang edukasyon ay isang malaking tulong upang maiahon o mapabuti ang kalagayan ng buhay. Kapag ikaw ay nag-aral ng mabuti, makagagawa ka ng mga hakbang upang maging isang mas mabuting haligi ng lipunan. At dahil dito, maari mong mahikayat at mabigya ng inspirasyon ang mga kabataang katulad mo.

2. Sumunod sa batas
Ang pagsunod sa mga batas, gaano man kasimple ay isang marka ng isang huwarang kabataan. Dito makikita ng mga kapwa mo na isa kang huwaran sa pagrespeto sa mga nakatataas. Dahil sa pagsunod mo sa mga batas, makikita ka nila bilang isang miyembro ng lipunan na nagagawang mgaing masaya sa tamang paraan.

3. Magbigay sa Komunidad
Ang isang huwarang kabataan ay isang tao na nagbibigay sa kanyang komindad. alam nya na malaki ang naitulong ng kanyang pamayanan sa kanyang tagumpay kaya hanggat maari ay tinutulungan niya ito, upang mahikayat din ang ibang tao na magsumikap.

Yun lang

16 3 16