Answers

2014-06-18T18:38:01+08:00
1. sa pamilyang muslim: kinikilala ang ama bilang haligi ng tahanan.Ang ina ay nasa bahay lamang at inaasikaso ang mga pangangailangan ng pamilya at pinapayagan ang mga lalaki na makapag-asawa ng apat o higit pang asawa hagat sa kaya nilang buhayin ang mga ito.
2. sa larangan ng pulitika:naitatag ang pamahalaang sultanato. ang pamahalaan kung saan ang pinuno ay ang naitatag.
3. sa larangaN NG EKONOMIYA:ang kalakalan sa ilalim ng sulltan ay maunlad at kontrolado.ang kalakalang panlabas. sa shaRIAH KALIPUNAN NG BANAL NA KASULATAN O ISLAMIC LAW
0