Answers

2015-07-14T17:07:15+08:00
1] give back the wallet that is not yours
2] do not steal
3] always say the truth
4] always return the thing you borrow
5] say if you broke something dont lie
6] be fair (dont suspect other person)
7] dont judge iy you know that you made the mistake
8] stop copying on test
9] stop making a white lie
10] be honest in time
1 5 1
2015-07-15T17:14:26+08:00
Dapat dili ma ngaway
dili mag tubag tubag
gumalang sa mga nakakatanda
isauli ang mga gamit na hindi sayo
wag mag kriminal
sumunod sa mga payo sa magulang
wag makipag suntukan sa kaklaseĀ 
wag mag basagulero
kailangan nakapag tapos ka sa pag aaral
tumulong sa mga magulang kung ano ang mga kailangan
0