Answers

2014-06-19T13:12:04+08:00
Diskriptiv - tumutugon sa tanong na ano at may impormasyon na may kinlaman sa pisikal na katangian .
Nareysyon - tumutugon sa tanong na paano at kailan .naglalahad ito ng impormasyon
Exposisyon - tumutugon sa tanong na paano .. naglalahad ng impormasyon tungkol sa pagaanalisa ng isang konsepto
Argyumentasyon - tumutugon sa tanong na bakit .naglalahad ng posisyong umiiral na kaugnayan ng proposisyon .
Informativ - naglalahad ng mga bagong inpormasyon ,bagong pangyayari ,bagong kaalaman.
Prosijural - konsepto ng pagpapakita ng malinaw na hakbang sa isang gawain .
Referensiyal - paglalahad ng mga pinaghanguan ng mga inilalahad na kaalaman .
6 3 6