Answers

2015-07-15T21:48:16+08:00
Ang Kuwaresma (Latin: Quadragesima, "pang-apatnapu"[1]) ay isang pagtalima sa liturhikal na taon ng maraming Kristiyanong sekta, pangmatagalang para sa isang panahon ng humigit-kumulang anim na linggo na humahantong hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa karamihan ng Kanlurang sekta, ang Kuwaresma ay nakuha upang tumakbo mula sa Miyerkules ng Abo hanggang sa Huwebes Santo o sa Bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay

Ang Mahal na Araw ay ang panahon ng paggunita at pagbabalik-loob ng mga Kristiyanong Filipino sa pinaniniwalaan nilang diyos na tagapagligtas na kinakatawan niHesukristo. Taon-taon, ipinagdiriwang ito ng mga Filipino upang palalimin ang kanilang pananampalataya, habang binubuhay ang mahabang tradisyon ng mga Kristiyano, gaya ng pag-aayuno at pamamanata. Nakikiisa ang mga Filipino sa ginawang pagpapakasakit ni Hesukristo para sa kaligtasan ng buong daigdig. Naniniwala sila na muling nabuhay si Hesukristo at magbabalik bilang patotoo sa mga ipinangaral nito sa kaniyang mga alagad at mananampalataya.

0