Ano ang ibig sabihin ng cheshire cat sa mga katagang "maaaring makapagpalaki sayo ang pagkain sa wonderlan ngunit sa awa at karanasan ka mas matututo (food can make you big in wonderland but only mercy and experience can make you wise)"? ipaliwanag

1

Answers

2015-07-19T17:52:41+08:00