Answers

2015-07-17T21:03:00+08:00
Salita na may walong pantig .. pinaguusap-usapan pi-nag-u-u-sap-u-sa-pan or pakikipagsapalaran.. pa-ki-ki-pag-sa-pa-la-ran..
0