Answers

2015-07-19T14:34:12+08:00
Paninsay, pananhi, panlinaw, pamukod, panubali, panlinaw at panulad
0
2015-07-19T14:37:28+08:00
1. Pamukod - ginagamit sa pagbukod o pagtatangi, gaya ng: o, ni, maging, at man. 2. Panubali - nagsasabi ito ng pag-aalinlangan, gaya ng: kung, kapag, pag, sakali, disin sana. 3. Paninsay - kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito. Gaya ng: ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahiman, kahit. 4. Pananhi - nagbibigay ito ng dahilan o katuwiran para sa pagkaganap ng kilos. Ang mga ito ay: dahil sa, sanhi sa, sapagkat, mangyari. 5. Panapos - nagsasabi ito ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita, gaya ng: upang, sa lahat ng ito, sa di-kawasa, sa wakas, at sa bagay na ito. 6. Panlinaw - ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. 7. Panimbang - ginagamit sa paghahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan, gaya ng: at - saka, pati, kaya, anupa’t.
0