Ano-anong programa ang nagawa ni fidel ramos ? (economic)

1
1. Pagpapatupad ng social reform agenda (sra)
2. Paglulunsad ng Moral Recovery Program (MRP)
3. Paglulunsad ng programang Philippines 2000
4. Paglikha ng mga Special Economis Zone (SEZ)
5. Paglahok ng Rio Earth Summit
6. Paglunsad ng Clean and Green Program.
thank you po :)
youre welcome

Answers

2014-06-19T21:19:48+08:00
. Pagpapatupad ng social reform agenda (sra)
2. Paglulunsad ng Moral Recovery Program (MRP)
3. Paglulunsad ng programang Philippines 2000
4. Paglikha ng mga Special Economis Zone (SEZ)
5. Paglahok ng Rio Earth Summit
6. Paglunsad ng Clean aand gfy
5 3 5