Answers

2015-07-20T00:12:21+08:00
Ang mga Hittite. Pagkatuklas ng bakal.Ginamit nila ang bakal sa paggawa ng mga armas. Sa pananakop ng mga Hittite naipakilala nila ang bakal sa sinaunang daigdig subalit pinanatili nilang lihim ang pagmimina at pagpapanday nito. Bukod sa paggamit ng bakal, nagpatuloy pa rin ang mga Hittite sa paggamit ng tanso at bronse at ipinangalakal nila ang mga ito kapalit ng kanilang mga pangangailan. Pagkilala at paggalang sa iba't-ibang wika dahil ginamit ito sa mga komunikasyong pandiplomasya. Pagkakaroon ng titulo ng lupa at mga talaan nito. Pagkakaroon ng imbentaryo ng lupain at pananim na naging batayan ng pagbubuwis ng ari-ariang nakakabit sa lupa.
1 5 1