1. Alin sa mga katangiang heograpikal ng mga sinaunang kabihasnan ng daigdig ang may malaking pagkakatulad sa isa't isa?
2. Bakit kaya karaniwang may magkakatulad na katangiang heograpikal ang mga sinaunang kabihasnan?
3. Ano ang epekto ng mga katangiang heograpikal sa pamumuhay ng mga sinaunang tao?
4. Alin sa mga katangiang heograpikal ng mga sinaunang kabihasnan ang nararapat na mapangalagaan?
-Salamat :)

1

Answers

2015-07-20T19:26:04+08:00
Sagot po sa number 4 is ung mga kagubatan po based in my mind :)

0