Answers

The Brainliest Answer!
2015-07-20T21:04:59+08:00
Konstitusyon o saligang batas ay isang pangkat ng mga prinsipyong saligan o nailunsad at naitatag na mga pamarisan na pinagbabatayan o inaalinsuran kung paano pinamamahalaan ang isang estado o iba pang organisasyon.
3 3 3
2015-07-20T21:05:06+08:00
Ang konstitusyin ay pundamental na saligang batas ng isang bansa

2 5 2