Ang kakapusan o scarcity ay maaaring umiral sa mga pinagkukunangyaman tulad ng yamang likas, yamang tao, at yamang kapital. Bakit nagkakaroon ng kakapusan sa mga ito?
a. dahil limitado ang mga pinagkukunang­yaman at walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao
b. dahil sa mga bagyo at iba pang uri ng kalamidad na pumipinsala sa mga pinagkukunang­yaman
c. dahil sa mga negosyanteng nagsasamantala at nagtatago ng mga produktong ibinebenta sa pamilihan
d. dahil likas na malawakan ang paggamit ng mga tao sa pinagkukunangyaman ng bansa

1

Answers

2015-07-21T18:54:09+08:00
Dahil limitado ang mga pinagkukunang_yamanat walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao
0